Integritetspolicy för Mat.se

Integritetspolicy för Mat.se

Nya Matse AB (org nr: 559339-8299) (”Mat.se”), som ingår i Mathem-koncernen, är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Mat.se behandlar dina personuppgifter när du e-handlar hos oss eller bara besöker oss på vår webbplats www.mat.se eller vår app. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss.

Mat.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du hittar kontaktuppgifter till oss längst ner i vår integritetspolicy.

1. Hur Mat.se behandlar dina personuppgifter

Mat.ses behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på om du ingått avtal om personalisering eller enbart godkänt våra allmänna villkor för vår e-handel.

Om du är besökare på vår hemsida, utan att skapa ett användarkonto för e-handeln, sparar vi enbart cookies (läs mer under 2.1) samt material från eventuell kontakt med vår kundtjänst (läs mer under 1.1)

1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss
Mat.se behandlar personuppgifter som lämnas av dig när du skapar ett användarkonto och handlar i vår e-handel på mat.se eller vår app. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, postadress, e-postadress, leveransadress, mobilnummer, samt kredit- och betalkortsdata.

Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du nyttjar vår e-handel, såsom köpta artiklar, belopp, datum och betalsätt, nyttjande av kuponger och rabatter. Vi samlar också in information när du är inloggad på ditt användarkonto, exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som genereras om dig när du använder vår tjänst, kan uppgifter samlas in från offentliga register och samarbetspartners, t.ex. demografisk information för analys och förbättring av våra tjänster samt uppgifter om kreditvärdighet som hämtas vid fakturering. Kreditbedömningen görs av vår samarbetspartner Walley.

1.2 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners
Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern Mathem, dvs Mathem i Sverige AB, för att de ska kunna sända dig information om alla koncernens förmåner och erbjudanden.

Vi delar även dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

Axfood AB
Axfood IT AB
Mathem i Sverige AB
Cold Cargo Sweden AB
Intercom Media Group AB
Zendesk Inc.
Releasy AB
Dagab Inköp & logistik AB

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden samt med leverantörer och samarbetspartners inom transporttjänster, leveransplanering och leveransinformationstjänster. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bl.a. utveckling, drift-och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Övriga mottagare
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

Mottagare

Ändamål

Laglig grund

Myndigheter (t.ex. polisen eller Skatteverket)

Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.

Rättslig förpliktelse

Domstolar

Lämna nödvändig information i samband med rättstvister.

Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Betaltjänstleverantörer (t.ex. Adyen AB eller Walley AB)

För att kunna genomföra betalningar.

Fullgörande av avtal

Mathem i Sverige AB

För marknadsföring av koncernens förmåner och erbjudanden

Berättigat intresse

Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet

Försäljning eller sammanslagning av verksamhet

Berättigat intresse


1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Personuppgifter som inhämtas från dig eller det företag du representerar
Mat.se behandlar personuppgifter som lämnas i samband med köp för att kunna hantera beställning och leverans av varor till dig som privatperson eller det företag du representerar. De uppgifter Mat.se behandlar är dina kontaktuppgifter, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och postadress till din arbetsplats. Vi samlar även in organisationsnummer för det företag du representerar vid registrering av ny kund, som vid fallet enskild firma kan vara ett personnummer.

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta:


A. För att kunna hantera din beställning/köp i e-handel
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkorAvtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans),
 • Identifiera dig och kontrollera din ålder
 • hantera din betalning
 • hantera reklamationsärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Personnummer eller organisationsnummer (gäller enbart för dig som fakturakund)
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag (gäller enbart för dig som fakturakund)
 • Betalinformation (t.ex. maskat kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t.ex. vilken vara du som kund har beställt eller om varan ska levereras till annan adress

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om e-handel via mat.se och vår app.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifterB. För att kunna administrera ditt användarkonto på Mat.se och i Mat.ses app
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • ge behörighet att logga in,
 • säkerställa din identitet,
 • upprätthålla korrekta och uppdaterade personuppgifter
 • hantera dina rättigheter som registrerad användare,
 • för att du ska kunna följa din orderhistorik,
 • hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt (kundval)
 • för att underlätta för dig att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som innebär förenkling för dig som kund. För att möjliggöra detta utförs analyser.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Användarnamn och lösenord
 • Orderhistorik
 • Inställningar
 • Betalningshistorik
 • Person- eller samordningsnummer eller organisationsnummer

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om e-handel via mat.se och vår app.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter


C. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • visa relevanta produkt- rekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna dig om kvarglömda digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för dig som kund.
 • genom att marknadsföra produkter och tjänster genom att skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, push, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post,
 • erbjuda dig som ingått i Personaliseringsavtalet personliga förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden,
 • utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till kundundersökningar, event eller tävlingar till:
  • alla kunder,
  • ett visst kundsegment , eller
  • en enskild kund.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, epost, bostadsadress
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur du som kund använder våra webbsidor, och andra digitala kanaler
 • Uppgifter om genomförda köp
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik

Laglig grund: Kunder som godkänt ”Personaliseringsavtal”: Fullgörande av Personaliseringavtalet

Registrerade kunder som inte godkänt ”Personaliseringsavtal”: Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring Mat.se ska använda genomför vi analyser om:

- Hur våra kunder använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller delar av sidor som kunderna - besökt och vilka sökningar kunderna gjort),
- Våra kunders köp- och orderhistorik,
- Ålder och bostadsort eller
- Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Obs! Du som kund har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål inkl. analyser för detta ändamål.


D. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av Mat.se,
 • kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • identifiera deltagare och kontrollera deltagares ålder, och/eller
 • utse vinnare och förmedla vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).
 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingar och event.

Lagringsperiod:

- Tävlingsinformation/tävlingsinlägg (1 år)

- Mail med vinnarens uppgifter (6 månader)


E. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier),
 • säkerställa din identitet,
 • utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • uppföljning och analys av avslutade ärenden.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t.ex. vid inloggningsproblem
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden
 • I förekommande fall hälsodata (t ex uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas vid kontakten med kundtjänsten)

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.


F. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkorAvtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut såsom t.ex.;.
 • krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt, eller hälsovådlig vara
 • lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor.
 • Bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om köptidpunkt, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • eventuellt personnummer eller organisationsnummer

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen kräver bevarande av uppgifter i 7 år


G. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Mat.ses tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler,
 • ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser,
 • ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment,
 • ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser,
 • ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av lager,
 • ge dig som kund en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller eller
 • ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för Mat.se och för besökarna/kunderna generellt.
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik
 • Bostadsort
 • Kunders korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Teknisk data rörande enheter som du som kund använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur kunder interagerat med Mat.se, dvs hur kunder använt vår tjänst, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kund når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Mat.ses tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Mat.ses tjänster, produkter och system utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende t.ex.

- hur våra kunder använder Mat.se webbsida, app och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller del av sidor kunderna besökt, såväl Mat.se egna sidor som eventuellt andras sidor, och vilka sökningar kunderna gjort),
- våra kunders köp- och orderhistorik,
- geografisk ort och/eller demografisk ort,
- enskilda kunders feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar och
- data från våra kunders enheter och tekniska inställningar.


H. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
?Allmänna villkor
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering i ehandelsbutik
 • förhindra utskick av skräppost, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor, eller
 • skydda och förbättra Mat.ses IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik
 • eventuellt personnummer eller organisationsnummer
 • Data rörande enheter som du som kund använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Uppgifter om hur du som kund använder våra digitala tjänster

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.


J. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av Mat.ses tjänst
Tjänster som omfattas av detta ändamål:
Avtal om personalisering

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • ge kunden ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka artiklar baserat på kundens intressen, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för kunden, samt
 • förenkla kundens användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara inköpslistor, favorit recept eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna kunden om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.
 • Namn
 • Användarnamn
 • Bostadsort
 • Köp- och orderhistorik
 • Användargenererad information, t.ex. besöks- och klickhistorik, baserat på användning av våra webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som kunden använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Platsinformation från kundens mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgift om medkontohavare

Laglig grund: Laglig grund för denna behandling är fullgörande av avtalet om personalisering med Mat.se

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dina köp samt kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på segment och individnivå. Olika kunder kan därför få olika rekommendationer och olika sortering av erbjudanden.

För att kunna uppfylla sina åtaganden utför Mat.se vissa analyser avseende t.ex:
- hur kunden använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor kunden besökt och vilka sökningar kunden gjort),
- kundens köp- och orderhistorik,
- bostadsort,kundens angivna preferenser (t. ex. om produkter),
- resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.


1.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Om inte särskild lagringsperiod angivits under 1.3 ovan sparar vi dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt vårt avtal med dig om e-handeln samt vårt avtal om personalisering. Om du varit inaktiv i våra digitala kanaler och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än innevarande plus två år sedan raderas dina uppgifter. Om du begär bli avidentifierad på Mat.se kommer detta att ske inom sju dagar.

2. Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur Mat.se hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

2.1 Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webb- och apptjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Om du enbart besöker vår hemsida www.mat.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Mat.se eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

- Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
- Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
- Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
- Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
- Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
- Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

För att kunna använda tjänsten Mat.se behöver du tillåta följande förstapartscookies:
- Inloggning
- Komma ihåg senaste inloggning
- Komma ihåg inloggningsuppgifter
- Sessionscookie

Hur kan du kontrollera Mat.ses användande av cookies?
I vår Cookie Consent Manager som du finner nere i det vänstra hörnet, när du besöker www.mat.se kan du skräddarsy dina val kring vilka cookies du godkänner. Där kan du även läsa mer om vilka kategorier av cookies som används på hemsidan, vad dessa gör och hur du väljer vilka kategorier av cookies du vill tillåta.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

2.2 Sociala medier

annars kan påverka publiceringen av.På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Mat.se själva publicerar eller För närvarande kan du följa Mat.se via Instagram, Facebook och Linkedin.

3. Hur Mat.se skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

4. Var dina uppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES. Vi använder oss t.ex. av IT-leverantörer för hosting-, drifts- samt och supporttjänster utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas av dessa leverantörer på uppdrag av oss.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik. Vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom tillämpning av kommissionens standardavtalsklausuler och delar på så sätt dina personuppgifter med mottagare utom EU/EES med stöd av artikel 46.2 i dataskyddsförordningen.

Du får tillgång till standardavtalsklausulerna samt mer information om dessa genom att klicka på denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

5. Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. Du kan läsa mer om hur du utövar dina rättigheter under Mina sidor på www.mat.se eller genom att ta kontakt med vår kundtjänst (se kontaktuppgifter under avsnitt 6).

5.1 Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Du hittar mer information om hur du gör en begäran om tillgång till dina personuppgifter under Mina sidor på vår hemsida www.mat.se.

5.2 Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

5.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
- du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
- du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
- personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering,
- personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

- att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
- att kunna fastställa,
- göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.

5.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

- du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
- behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning,
- vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
- du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål.

Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna.

Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

5.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse
Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Givetvis har du en möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen för marknadsföringsändamål i allmänhet eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

5.6 Rätt till dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter till oss har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Vi lämnar bara ut personuppgifter till rätt person
När du som kund begär att vi ska lämna ut eller radera personuppgifter, måste vi se till att identifiera dig så att vi vet att det är rätt person vi är i kontakt med. Hur identifieringen ska gå till regleras inte i dataskyddsförordningen, utan vi måste själva göra en bedömning i varje enskilt fall.

Du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Om du till exempel skulle vilja utöva dina rättigheter flera gånger, har vi däremot rätt att ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna.

5.7 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

6. Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

6.1 Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Nya Matse AB (ett bolag i Mathem-koncernen)
Org. nr: 559339-8299
Postadress: c/o Mathem i Sverige AB, Att: Dataskyddsombudet, Slottsbacken 10, 111 30 Stockholm
E-post: gdpr@mathem.se
Telefon: 020-15 10 10
Mat.se (varumärke som ägs av Mathem-koncernen)
Besöksadress: J A Pripps gata 2, 421 32 Västra Frölunda
E-post: kundservice@mat.se
Telefonnummer: 010-884 48 27

6.2 Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Telefon: 020-15 10 10
gdpr@mathem.seE-post:
Postadress: c/o Mathem i Sverige AB, Att: Dataskyddsombudet, Slottsbacken 10, 111 30 Stockholm
Org. nr: 559339-8299
Nya Matse AB (ett bolag i Mathem-koncernen)

7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn uppdaterad 2022-04-04

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.mat.se/dataskydd. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information via e-post.

Kontakta oss

Göteborg
Mat.se
J A Pripps Gata 2
421 32 Västra Frölunda

Stockholm
Mat.se
Frukthandlarvägen 5
120 44 Årsta

kundservice@mat.se

Du använder en gammal webbläsare som vi saknar stöd för.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare då sidan inte fungerar korrekt i din nuvarande version.

Ladda ner senaste versionen av Chrome på adressen: https://www.google.com/chrome
Ladda ner senaste versionen av Internet Explorer på adressen: http://www.microsoft.com/sverige/windows/Internet-explorer/default.aspx
x 5

Nyhet! För att spara tid har 0 produkter automatiskt
lagts till. Detta är vad du brukar handla av denna vara.

Du kan stänga av/på funktionen från dina inställningar.

Visa inte igen