Börja handla på Mat.se och få mer tid för livet!

BÖRJA HANDLA Ange koden NY200 vid ditt första köp. Gäller vid köp över 750kr.
Just nu! 200 kr nykundsrabatt Gäller t o m 31/12 2022
ClimateFriendly

Mat, miljö och klimat

Vi vill göra det lätt för dig som kund att handla rätt.

Vår klimatmärkning

Tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) har vi märkt upp ca 3 000 matvaror i vårt sortiment. De står tillsammans för 80 % av volymen mat som vi säljer. CO2e-talet fungerar ungefär som ett grönt jämförpris, det vill säga mängden koldioxidutsläpp per kilogram produkt.

Saker som påverkar är om varan har åkt långt, fabrikens energiåtgång eller hur mycket energi som gått åt för att framställa till exempel fodret i produktionen.

Det är ett enkelt verktyg om du vill jämföra olika produkter inom en kategori. Är det ris, potatis eller pasta som lämnar störst klimatavtryck? Är det ost eller skink på mackan? Du kan också jämföra CO2e-talet för samma produkt. Det kan finnas skillnader. Vilken pasta har lägst tal, tro?

Håll utkik efter lövet som visar vår CO2e-märkning, det hjälper dig att bli klimatsmart av bara farten!

BÖRJA HANDLA KLIMATSMART

Ett kvitto på att du är på rätt väg

I en vanlig kasse med matvaror kan vi klimatberäkna cirka 80 % av innehållet. Vi räknar bara med livsmedel vilket utgör det mesta av klimatavtrycket. Vi har uteslutit till exempel schampo och servetter.

Vid lövet, vår nya klimatmärkningssymbol, anges mängden CO2e per kilogram produkt. På ditt kvitto däremot ser du vad du faktiskt har handlat. Om du har handlat 200 gram nötkött visar kvittot vad de 200 grammen hade för klimatvärde, ihop med de övriga varorna.

Om du vill, kan du följa förändringen över tid. Vad händer om jag väljer att äta max 100 gram svenskt kött istället för 200 gram? Vad händer om jag går över från fläsk till kyckling? Bara äter svenska grönsaker? Eller låter bli att äta bär som inte är i säsong?

På din statistiksida får kan du se hur mycket du minskat ditt klimatavtryck över tid. Kan du halvera det innan 2030?

Det är ju faktiskt fint att få ett kvitto på att ju mindre du påverkar, desto mer påverkar du!

Gå till min statistiksida

Handla klimatsmart

Vi vill göra det lätt för dig att handla rätt. Detta innebär bland annat att vi har klimatmärkning på cirka 3000 produkter, stort ekologiskt sortiment, veganbutik, alternativbolaget och mycket mer som du kan läsa om nedan.

Klimatförändringarna är ett faktum och planeten behöver hjälp. Forskarna är eniga om att vi människor måste halvera våra utsläpp av växthusgaser till år 2030. Detta för att undvika att Jorden värms upp mer än 1,5 grader, vilket är den gräns som Parisavtalet har beslutat om.

För att dra vårt strå till stacken vill vi möjliggöra för dig att minska din klimatpåverkan genom dina livsmedelsinköp med 50 procent till år 2030.

För att lyckas så har vi tillsammans med RISE (Sveriges Forskningsinstitut) tagit fram klimatdata för cirka 3000 vanliga livsmedel. Vi visar alltså hur mycket koldioxidutsläpp varje produkt leder till, vilket anges i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). På så sätt kan du se hur varorna i din matkasse påverkar klimatet.

Läs mer om växthuseffekten

Vad gör vi på mat.se?

Sedan starten 2011 har hållbarhet varit en av byggstenarna i verksamheten. Effektiva transporter, matkassar som åker kollektivt hem till kunderna, stort ekologiskt utbud, minimalt matsvinn och mycket mer. Här är några fler exempel på vad vi gör:

 • Vi säljer enbart ekologiska bananer.
 • Vi har märkt upp ca 3000 varor med CO2e/kg
 • Vi säljer inga rödlistade fisk- och skaldjur i vår butik.
 • Alla våra fastigheter köper in förnyelsebar el.
 • Vi klimatkompenserar alla våra transporter via Zero mission.
 • Alla våra plastpåsar är gjorda av sockerrör.
 • Vi återvinner papperskassarna som våra chaufförer får tillbaka från dig.
 • Produkter som inte kan säljas, skänks till välgörenhet.

Vi arbetar ständigt med att optimera våra leveranser i samarbete med vår logistikpartner. Vi strävar efter att inte köra några onödiga sträckor, packar kassarna på ett smart sätt samt arbetar med flera olika märkningar för att du som kund enklare ska kunna göra medvetna val val. Vi utreder också möjligheten till ett returbackssystem.

Vi arbetar ständigt för att minska vårt matsvinn. Produkter som inte kan säljas av olika anledningar, skänker vi. I Göteborg skänker vi till Stadsmissionen och Djurens vänner, i Stockholm till Stadsmissionen och i Malmö till Stadsmissionen, Svenska Kyrkan och Djurens vänner.

Vad är CO2e?

CO2e är ett mått som berättar hur mycket koldioxidutsläpp en vara, tjänst eller handling motsvarar. Allt vi konsumerar genererar ett utsläpp. Ett par nya jeans motsvarar t ex 13 kg CO2e1, vilket i sin tur motsvarar att köra sju mil i en medelstor bil2. Att värma upp ett hus motsvarar ca 3 000 kg CO2e per år.

Det vi äter står för ca 31 % av hushållens utsläpp3. Rätt mycket, eller hur!? Varje ingrediens på tallriken har olika högt CO2e-tal. Nötkött har bland de högsta. Vegetariska matvaror har oftast de lägsta. Genom att göra små förändringar i dina vanor, kan din måltid ganska enkelt lämna ett mindre klimatavtryck. Vi har tagit första steget med att klimatmärka en stor mängd av de matvaror som säljs i störst volym. Vill du också vara med och ta det första steget?

Läs mer om hur denna märkning är framtagen

Alternera mera med Klimatsmart val-funktionen

Vi har alla våra favoriter när det gäller mat. Och vi har alla starka och inarbetade vanor när vi handlar. Men det går att göra små förändringar som har stor effekt. Några klimatsmarta sätt är att välja blandfärs framför nötfärs. Eller blanda upp nötfärsen med hälften sojafärs.

Om du gillar att dricka ett glas mjölk till maten, gör det. Men kanske kan du då använda havregrädde istället när du lagar maten? Äter du mycket pasta, varva med potatis. Eller välj en kalkonkorv då och då.

När du handlar på mat.se finns det nu en hjälp som ger dig förslag på klimatsmarta alternativ. Söker du på till exempel korv, ris, mjölk, köttbullar och andra vanliga matvaror får du upp valmöjligheter med lägre CO2e-tal som skulle kunna fungera som ersättning.

Som en bonus får du uppslag på ingredienser som du kanske inte tänkt på tidigare och som kan hjälpa dig att helt eller delvis tänka nytt och skapa mer variation på matbordet.

Alternera mera!

Du hittar fler tips på hur man kan tänka mer klimatsmart här

Klimatpåverkan från några olika proteinkällor.

 • Nötkött
  ClimateFriendly
  28 CO2e
 • Fläskkött
  ClimateFriendly
  4,8 CO2e
 • Kyckling
  ClimateFriendly
  2,6 CO2e
 • Fiskfilé
  ClimateFriendly
  2,4 CO2e
 • Baljväxter
  ClimateFriendly
  0,4 CO2e
(kg koldioxidekvivalenter per kg produkt).
Källa: RISE Research Institutes of Sweden

Andra miljöaspekter och tips

Det finns miljöaspekter som inte tas med i klimattalet CO2e, då detta enbart fokuserar på produktens klimatpåverkan. Faktorer som till exempel vattenförbrukning, biologisk mångfald, öppna landskap eller besprutning är saker som inte tas hänsyn till vid uträkning av CO2e.

Inte bara nötkött. Välj vegetariskt, kyckling, fisk eller gris. Prova en mindre mängd kött på tallriken. Eller blanda köttet med vegetariska alternativ, till exempel hälften blandfärs och hälften bönor och …tada! Du har en chili con carne! Om du väljer nötkött, välj svenskt kött och allra helst ekologiskt

Ät mer grönt. Både nyttigt och billigt. Välj gärna svenskt och ät efter säsong.

Potatis är 10 gånger bättre än ris. Klimatsmarta alternativ till ris är matvete och blomkålsris. Supergott!

Minska matsvinnet – bra för plånbok och miljö. Planera dina inköp och matlagning. Gör lunchlåda av resterna.

Mer information

Mycket som rör klimatfrågan beskrivs i siffror och statistik. Vår klimatmärkning är inget undantag. Här kan du som är intresserad, fördjupa dig lite mer hur vi har räknat, och varför olika produkter har olika klimattal, till exempel.

Om Mat.se:s klimatdatabas

Mat.se:s klimatdatabas är skapad av Sveriges forskningsinstitut RISE. RISE har tagit fram klimattalen med fokus på geografiskt ursprung och råvaruinnehåll. Klimattalen är baserade på livscykelanalyser (LCA), klimatavtryck (carbon footprint) och annan klimatinformation som funnits tillgänglig, och har i många fall anpassats för att bättre representera mat.ses sortiment. Mat.se har därefter i samarbete med RISE matchatklimattalen mot livsmedelsartiklarna i deras sortiment.

Klimattalen representerar klimatpåverkan (kg CO2-ekvivalenter) per kg livsmedel, från primärproduktion till gårds- eller fabriksgrind, exklusive förpackning. För importerade livsmedel ingår även transport till Sverige. Talen avser klimatpåverkan och säger inget om andra miljöaspekter som exempelvis biologisk mångfald eller vattenanvändning.

Viktigt att veta om klimattalen

 • – Enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) inkluderar utsläpp av de viktigaste klimatgaserna såsom koldioxid, metan och lustgas.
 • – Klimattalet är inte anpassat till mängden livsmedel för den aktuella artikeln, utan presenterar ett jämförande klimattal per kg produkt. Klimattalet representerar den ”form” som produkten har i mat.ses butik, t.ex. rå köttfärs, torkad pasta eller bryggkaffepulver.
 • – Klimattalen baseras på bästa tillgängliga data med avseende på kvalitet, tid och geografi. Tillgång till representativa LCA-beräkningar varierar mellan olika typer av livsmedelsgrupper vilket påverkar klimattalens kvalitet.
 • – Forskning inom området visar att det finns variationer i klimatpåverkan mellan olika produktionssätt av samma sorts livsmedel, till exempel med avseende på odlingsklimat, jordslag, vilken el och andra energikällor som använts, effektivitet, val av gödsel mm. Exempel på andra parametrar som spelar in är vädervariationer som bl.a. påverkar skördarnas storlek vilket i sin tur har betydelse för produktens klimatpåverkan. För klimatpåverkan från sammansatta produkter, exempelvis färdigrätter, har även faktorer såsom vilket vegetabiliskt fett som använts eller mängden kött och dess ursprung betydelse. Klimattalen är ungefärliga och ska inte ses som en absolut sanning för de specifika produkterna men är anpassade för att vara så representativa som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
 • – Livscykelanalys är en standardiserad metod där de parametrar som ingår anpassats utifrån studiens syfte och förutsättningar, t.ex. metodval, indatas kvalitet, hur systemet är definierat, antaganden och avgränsningar. Dessa val påverkar resultatet.

Vid dataluckor (saknad data) har estimeringar och modelleringar gjorts, t.ex.

 • – Genom att utgå från data för en annan, liknande produkt
 • – Genom att utgå från data för en produkt från ett annat geografiskt område
 • – Genom att beräkna ett klimattal utifrån en produkts ingående ingredienser och dess klimatpåverkan
 • – Anpassat genom modifieringar, omräkningar och uppskattningar utifrån andra källor och RISE erfarenheter från tidigare forskning

Klimatsmart val

De produkter som valts ut ingår i produktgrupper där en förändrad konsumtion baserad på alternativa råvaruval kan ge en stor klimatnytta. Med stor klimatnytta menar vi att de klimatsmarta rekommendationerna helst får ge upphov till max hälften så stor klimatpåverkan jämfört med de råvaror som föreslås bytas ut.

Urvalet ska inte betraktas som komplett utan beror på olika faktorer, däribland tillgängliga klimatdata.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Arbetet med Mat.se:s klimatdatabas har även fått stöd av Axfoundation och Antonias Förnyelsefond, två stiftelser knutna till Axel Johnson-koncernen, som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Lite om olika livsmedels CO2e-tal

Varför har nötkött ett så högt CO2e-tal som 28 kg när fläskkött och kyckling bara har 4,8 resp 2,6? Allt är ju kött?! Och hur kommer det sig att ris har ett CO2e värde på 3 per kg när potatis landar på 0,1 per kg? Det är ju plantor båda två?!

Nötkreatur och får är idisslare. De smälter sin mat längre och rapar (och fiser) ut metangas, en växthusgas som har 34 gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid.

En kyckling föds upp på ca 5 veckor och grisar slaktas efter ungefär 6 månader. Nötkreatur slaktas däremot först efter ca 2 år. Kor behöver alltså mer mat (ofta spannmål, ensilage och kraftfoder och hinner släppa ut metan under denna tid.

Ris odlas i vatten. De vattendränkta risodlingarna orsakar betydligt större utsläpp än spannmåls- och potatisodlingar, eftersom metangas frigörs från den våta marken. (Källa: Livsmedelsverket)

Det kan också vara skillnader mellan till synes identiska varor. Men det kan skilja beroende på hur mycket energi som använts när de har framställts.

Det här är växthuseffekten

Växthuseffekten har alltid funnits. Den innebär att solen strålar in mot jorden, och den värmestrålning som skapas nere på jorden, går till att värma upp atmosfären och planeten. Det är tack vare den som vi har en behaglig temperatur på jorden. Hade vi inte haft någon växthuseffekt, hade medeltemperaturen varit ca -20 C istället för +14 C.

Men nu har den blivit förhöjd på grund av klimatförändringarna. Vissa gaser i atmosfären, som till exempel koldioxid och metan, gör att strålningen tillbaka ut i rymden begränsas, den studsar liksom tillbaka mot oss, vilket gör att det då blir varmare i atmosfären. Metangas har 34 gånger så stor påverkan på växthuseffekten än koldioxid och lustgas har 298 gånger så stor påverkan. Så genom att minska mängden växthusgaser i atmosfären så kan vi begränsa klimatförändringarna.

Visa mer

Uppgifter om klimattal (så kallade koldioxidekvivalenter eller CO2e) som visas för Mat.se:s artiklar på denna hemsida tillhör RISE Research Institutes of Sweden AB. Icke-godkänd användning kommer beivras.

De klimatavtryck som vi visar i vår butik är inte specifikt framtagna för den enskilda producentens specifika artikel. Det innebär att livsmedelsprodukter med liknande ursprung och sammansättning av råvaror ligger i samma nivå klimatmässigt.

Vid frågor, kontakta Mat.se

BÖRJA HANDLA KLIMATSMART

Källor: 1. Naturskyddsföreningen. 2. Utsläppsrätt.se 3. Naturvårdsverket

Du använder en gammal webbläsare som vi saknar stöd för.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare då sidan inte fungerar korrekt i din nuvarande version.

Ladda ner senaste versionen av Chrome på adressen: https://www.google.com/chrome
Ladda ner senaste versionen av Internet Explorer på adressen: http://www.microsoft.com/sverige/windows/Internet-explorer/default.aspx
x 5

Nyhet! För att spara tid har 0 produkter automatiskt
lagts till. Detta är vad du brukar handla av denna vara.

Du kan stänga av/på funktionen från dina inställningar.

Visa inte igen